ไม่มี เราไม่ใช้ส่วนประกอบที่มาจากสัตว์ในผลิตภัณฑ์ของเราเลย เทรโวได้รับการรับรอง Kosher (การรับรองมาตรฐานอาหารยิว) ส่วนผสมทุกอย่างมาจากพืช 100% และหลายๆ ส่วนประกอบคุณภาพสูงเหล่านี้ได้รับรองว่าปราศจากสารพิษอีกด้วย