กระบวนการลดขนาดอนุภาค คือการลดขนาดของอนุภาคให้เล็กลงเหลือเส้นผ่าศูนย์กลางเพียงไม่กี่ไมครอน เพราะอนุภาคขนาดเล็กนั้นทำให้การดูดซึมของเซลล์ดีขึ้น กระบวนการนี้ถูกนำมาใช้อย่างประสบความสำเร็จแพร่หลายในวงการเภสัชกรรมมาหลายปีแล้ว จากจุดยืนทางโภชนาการ การลดขนาดอนุภาคทำให้ระบบในร่างกายสามารถดึงเอาส่วนประกอบทางโภชนาการชั้นยอดของเทรโวไปใช้งานได้ทันที