เรื่องนี้ทำไม่ได้ ใครก็ตามที่รับสมัครสมาชิกที่ไม่ได้อาศัยในประเทศที่เทรโวทำธุรกิจ จะถูกเพิกถอนสมาชิกภาพ เช่นกันกับผู้สมัคร