ซื้อ 1 ขวดให้สิทธิคุณรับค่าคอมมิชชั่น 1 ชั้น
ซื้อ 2 ขวดให้สิทธิคุณรับค่าคอมมิชชั่น 2 ชั้น
ซื้อ 3 ขวดให้สิทธิคุณรับค่าคอมมิชชั่น 5 ชั้น
ซื้อ 4 ขวดให้สิทธิคุณรับค่าคอมมิชชั่น 5 ชั้น
ซื้อ 6 ขวดให้สิทธิคุณรับค่าคอมมิชชั่น 8 ชั้น