สำหรับผู้ใหญ่ และวัยรุ่น เราแนะนำให้ท่านดื่มวันละ 2 ออนซ์ การรวมปริมาณนี้เข้ากับอาหารที่ท่านรับประทานในแต่ละวันจะส่งผลดีร่างกายในการตอบสนองต่อสุดยอดสารอาหารจากเทรโว ท่านสามารถเลือกดื่มปริมาณสองออนซ์ครั้งเดียวต่อวัน หรือเลือกดื่มครั้งละหนึ่งออนซ์สองครั้งก็ได้ ท่านยังสามารถทานพร้อมกับมื้ออาหาร หรือไม่ก็ได้ เด็กอายุระหว่าง 2 ถึง 12 ปีควรบริโภคที่ปริมาณ ¼ ออนซ์ต่อน้ำหนักตัว 20 ปอนด์ และไม่มากกว่า 1 ออนซ์ต่อวัน