พันธกิจของ Trévo


พันธกิจของ Trévo คือการสร้างวัฒนธรรมแห่งความทุ่มเท ความน่าตื่นเต้น ความศรัทธา สุขภาพที่ดี ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และความรัก

หัวใจสำคัญของพันธกิจนี้เริ่มต้นที่ทีมงานที่สำนักงาน และส่งผลต่อเนื่องไปยังผู้คนที่ยอมรับวัฒนธรรมของเรา Trévo ช่วยเหลือสมาชิกให้เป็นได้มากกว่าที่พวกเขาคิด โดยผ่านทางการเสนอตัวอย่าง การใช้เครื่องมือ และการฝึกอบรม Trévo ช่วยให้บรรดาสมาชิกนั้นเป็นได้มากมากกว่าที่เขาเคยนึกฝันว่าจะเป็นไปได้ เทคโนโลยีที่ล้ำหน้า ระบบการทำธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ และการฝึกอบรมชั้นยอดของเราได้ถูกพัฒนาขึ้นด้วยเหตุผลสำคัญเพียงอย่างเดียว คือการช่วยให้ท่านสามารถประสบความสำเร็จอย่างที่ฝันได้

โอกาสอันไร้ขีดจำกัดที่ได้ถูกนำเสนอผ่าน Trévo นั้นช่วยเติมเต็มพันธกิจในการช่วยเหลือผู้คนทั่วโลก ไม่ใช่เพียงด้านความอุดมสมบูรณ์ทางการเงิน แต่รวมถึงการมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์ สภาวะทางอารมณ์ ที่เบิกบาน และสัมฤทธิ์ผลในการเสริมสร้างสุขภาพจิต

  Nigeria_2ndAnniversary_235smallerองค์ประกอบที่สำคัญยิ่งอีกประการในพันธกิจของ Trévo คือความทุ่มเทในการให้อย่างมีความหมาย มาร์คและฮอลลี่ สตีเฟ่นส์ ผู้ก่อตั้งของ Trévo ยังชักชวนให้สมาชิกในครอบครัวของ Trévo ร่วมกับพวกเขาในการดำเนินชีวิตอย่างเป็นสุขโดยการตอบแทนสังคมไม่ว่าจะเป็นในระดับสังคมท้องถิ่น หรือสังคมโลก