ตอบแทนสังคม

ปรัชญาของ Trévo ในการตอบแทนสังคมทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับโลกนั้น เป็นภาพสะท้อนของทัศนคติ และความทุ่มเทของทั้ง มาร์ค และ ฮอลลี่ สตีเว่นส์ ผู้ก่อตั้ง Trévo สองสามีภรรยาได้ทุ่มเทให้กับการหยิบยื่นความช่วยเหลือแก่ผู้ด้อยโอกาส คนไร้บ้าน และเด็กกำพร้า มาร์ค และ ฮอลลี่ มีพันธกิจในการสร้างวัฒนธรรมของการเข้าไปมีส่วนร่วมช่วยเหลือผู้อื่น และการมีชีวิตอยู่เพื่อการให้

ความทุ่มเทอย่างแรงกล้านี้แสดงผลให้ประจักษ์ชัดด้วยความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานสาธารณกุศลจำนวนมาก เราเชื่อว่าหัวใจสำคัญของการให้มิได้อยู่แค่เพียงการสนับสนุนทางการเงิน แต่เป็นการลงทุนทางใจ และรวมถึงเวลา มันคือการสร้างแนวทางสำหรับอิทธิพลในทางบวกขึ้นรอบตัวเรา มันคือการมองข้ามการสร้างความมั่งคั่งเพียงเพื่อตอบสนองความต้องการทางวัตถุ แต่เป็นการใช้ความมั่งคั่งนั้นเพื่อการแบ่งปัน

หัวใจแห่งปรัชญาของ Trévo:จงมองไปรอบตัว เมื่อท่านพบความขาดแคลนขัดสนในชีวิตของผู้อื่น จงใช้ความความรุ่งเรืองที่บริษัทนี้ได้ช่วยท่านสร้างมาในการเปลี่ยนแปลงโลกที่อยู่รอบตัว

เราสนับสนุนให้ท่านได้น้อมรับจิตอันเป็นกุศลนี้ เพื่อเปิดวิสัยทัศน์ของท่านให้สามารถมองเห็นในภาพกว้างว่าเราถือกำเนิดมาเพื่อจุดประสงค์ใด ตัดสินใจร่วมพันธกิจกับเราวันนี้ เพื่อสร้างตำนานอันจะเป็นที่สืบทอดของกลุ่มคนที่สร้างสรรค์สิ่งดีให้กับชุมชนทั่วโลก

โครงการโบนัสเพื่อการกุศลของ Trévo

Trévo มุ่งมั่นทุ่มเทในการรวมกลุ่มผู้คนเพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่ดียิ่งๆ ขึ้นไป และเพื่อบรรลุเป้าประสงค์นั้น Life & Health Coach ตั้งแต่ระดับ Black Diamond Executive เป็นต้นไป จะได้รับส่วนแบ่งโบนัสเพื่อการกุศลของ Trévo ซึ่งส่วนแบ่งเหล่านี้จะถูกนำไปแจกจ่ายแก่องค์กรการกุศลตามที่แต่ละท่านระบุ ในนามของผู้นำทางธุรกิจท่านนั้นๆ

ผลประโยชน์ที่ได้จากโครงการ Charity Pool Bonus (โบนัสร่วมเพื่อการกุศล) ของ Trévo นั้น มีถึงสองประการด้วยกัน ประการแรก คือเงินบริจาคเพื่อการกุศลเหล่านี้จะมีส่วนช่วยโลกให้งดงามยิ่งขึ้น ประการที่สอง คือเป็นการยกย่องผู้ประกอบธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ และได้หยิบยื่นความช่วยเหลือต่อชุมชน ทั้งในระดับท้องถิ่น และระดับโลก

เสนอการกุศล!

คุณอยากเห็นเทรโวมีส่วนในการแบ่งปันเพื่อการกุศลหรือไม่? กรุณากรอกแบบฟอร์มข้างล่างนี้ และคุณจะได้รับการติดต่อ โปรดกรอกข้อมูลโดยละเอียด