ที่ Trévo เรามุ่งหวังจะเป็นบริษัทด้านสุขภาพ ความสมบูรณ์พูนสุข และการดำเนินชีวิตที่ดีเยี่ยมที่สุดในประวัติศาสตร์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ เราได้คำนึงถึงกุญแจสำคัญที่ทุกบริษัทยักษ์ใหญ่มีเหมือนๆ กัน

ท่านอาจสงสัยว่าสิ่งนั้นคืออะไร เราเชื่อว่าบริษัทเหล่านี้มีลักษณะโดดเด่นในการสร้างสรรค์ และให้คำนิยามวัฒนธรรมแห่งความสำเร็จของตนเอง

หากท่านสามารถเข้าถึงลักษณะหรือหลักการทั้งเจ็ดประการนี้ได้ เราเชื่อว่ามันจะเป็นสิ่งที่นำพาทีมของ Trévo สู่หนทางของความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ ในขณะที่เราหล่อหลอมชีวิต และทัศนคติของเราด้วยหลักการเหล่านี้ ชีวิตเราก็เปรียบเสมือนตัวเร่งปฏิกริยาที่จะดึงดูดผู้อื่นให้เข้ามาสู่วัฒนธรรมของ Trévo และวิถีชีวิตที่เจริญรุ่งเรืองไปด้วย

เรื่องราวความเป็นมาของ Trévo

เรื่องราวของการสร้าง Trévo เริ่มต้นขึ้นเมื่อหลายปีก่อน เมื่อ มาร์ค เอ. สตีเฟ่นส์ ผู้เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้ก่อตั้งของ Trévo ยังเป็นชายหนุ่มอายุเพียง 16 ปี ในขณะที่ยังเรียนอยู่ในระดับชั้นมัธยมปลาย มาร์คได้ค้นพบความริเริ่มทางธุรกิจ และความหลงใหลในความเป็นเลิศในขณะที่เขาเป็นเจ้าของบริษัทเพลงที่ต่อมาเป็นที่รู้จักของคนทั้งประเทศ ตั้งแต่จุดเริ่มต้นของเขาสู่ตำนานของความสำเร็จทางธุรกิจ มาร์คได้ผ่านความท้าทายในแง่ของ “สถานภาพ” การเป็นผู้นำองค์กร เมื่อเขาต้องแบ่งเวลาให้กับการเรียน และการดำเนินธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ

เมื่อมุมมองทางธุรกิจของเขาเติบโตขึ้น มาร์คค้นพบว่าหลักการของธุรกิจการตลาดเครือข่ายนั้นเน้นย้ำ และผสานลงตัวกับความเชื่อของเขาที่ว่า โอกาสอันไร้ขีดจำกัดนั้นมีอยู่จริงสำหรับทุกคนที่มุ่งมั่นทำงานหนัก และช่วยเหลือผู้อื่นไปด้วยพร้อมกัน ไม่ใช่มีอยู่เพียงสำหรับคนไม่กี่คน ดังนั้นเรื่องราวของการสร้าง Trévo จึงเริ่มต้นขึ้น

สิ่งที่อาจเรียกได้ว่าทำให้ Trévo แตกต่างจากบริษัทอื่นอย่างสิ้นเชิง ก็คือความรักที่มาร์คมีให้แก่ผู้คน เขาเชื่อมั่นอย่างสุดจิตใจในความเชื่อของเขาว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะมีชีวิตอย่างที่ฝันได้

Trévo ถูกสร้างขึ้นเพื่อสร้างความแตกต่างที่ดีงามในชีวิตผู้คน เพื่อให้พวกเขาได้รับรู้ว่าพวกเขามีสิ่งใดอยู่ในชีวิต หรืออีกนัยหนึ่งคือการเพิ่มพลังผลักดันความฝันที่จะหล่อเลี้ยงความสำเร็จของพวกเขา แต่การประสบความสำเร็จนั้นมีอะไรมากกว่าการทำรายได้มากนัก แท้จริงแล้วมันเกี่ยวกับว่าท่านทำอะไรกับความสำเร็จนั้นต่างหาก มันคือการรังสรรค์ให้โลกเป็นที่ที่น่าอยู่ขึ้น และเกี่ยวกับการส่งต่อความรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้

ที่Trévo เราทุ่มเทในการช่วยให้ท่านตระหนักว่าชีวิตที่ยิ่งใหญ่นั้นรอคอยท่านอยู่ ท่านเพียงต้องก้าวออกไปไขว่คว้ามันมาเท่านั้น เราอยากให้ท่านมีชีวิตที่ดีที่สุดเท่าที่จะมีได้โดยการยอมรับความคิดที่ว่าท่านถูกสร้างมาเพื่อความยื่งใหญ่ ท่านถูกสร้างมาเพื่อรับแรงผลักดันที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของตนเอง และคนรอบข้าง

นี่คือพันธกิจของ Trévo ในการสร้างวัฒนธรรมของความทุ่มเท ความน่าตื่นเต้น ความเจริญรุ่งเรือง สุขภาพที่ดี ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และความรัก หรืออาจเรียกได้ว่าการใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่า ในวิถีทางความคิดของเรา ไม่มีมรดกตกทอดใดจะดียิ่งไปกว่านี้สำหรับครอบครัวและโลกของเรา

บทบัญญัติของ Trévo

ที่Trévo บทบัญญัติของเราคือสิ่งที่บ่งบอกความเชื่อ ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่าเราเป็นใคร และเราเป็นอย่างไร มันบอกได้อย่างชัดเจนว่าเหตุใดเราจึงเกี่ยวข้องกับชีวิตของผู้คน บทบัญญัตินี้ประกอบไปด้วยหลักปฏิบัติ พันธกิจ และค่านิยมหลักของTrévo culture.

เครื่องหมายของ Trévo

เครื่องหมายอาจเป็นเพียงสัญลักษณ์ที่มองเห็นได้ด้วยตา แต่มันยังสามารถทำให้เราจดจำเสียง หรือกลิ่นของบางสิ่งบางอย่างที่เราสามารถบ่งบอกได้ทันทีว่าคืออะไร

เครื่องหมายสามารถกระตุ้นความรู้สึกพึงพอใจ ความคาดหวัง หรือแม้กระทั่งสร้างความรู้สึกภาคภูมิใจ และความเป็นพวกพ้องเดียวกันได้อีกด้วย เหมือนภาพของธงชาติอเมริกา เมื่อถูกนำมาเข้าคู่กับเสียงเพลงชาติ มันสามารถสร้างความรู้สึกอย่างลึกซึ้งถึงความเคารพ ความหวัง ความขอบคุณ ความกล้าหาญ ความภาคภูมิ และความเป็นหนึ่งเดียวกันได้

เนื่องจากชื่อของ Trévo นั้นนำมาจากวลีภาษาละตินซึ่งเแปลว่า “พลังทั้งสาม” โลโก้ของเราจึงแสดงถึงใบไม้สามใบคล้องเกี่ยวกัน ทั้งชื่อและเครื่องหมายเป็นการหลอมรวมของพันธสัญญาของเราในการกอบกู้ เสริมสร้าง และพลิกฟื้นความเจริญรุ่งเรืองทางสุขภาพ การเงิน จิตใจ และอารมณ์ให้แก่ท่าน โลโก้นี้ยังมีนัยถึงความทุ่มเทในการเสาะแสวงหา และนำสารอาหารที่มีประโยชน์สูงสุดจากธรรมชาติทั่วโลกมาใช้ในผลิตภัณฑ์ของเรา ทั้งยังมุ่งมั่นสู่ความเป็นบริษัท “สีเขียว” นอกจากนี้สีเขียวยังเป็นสีที่แสดงถึงความเจริญรุ่งเรือง ความครบถ้วนบริบูรณ์ และความเข้มแข็งอีกด้วย

ผู้เปี่ยมศรัทธา และผู้ขาดศรัทธาในTrévo

ผู้เปี่ยมศรัทธาใน Trévo นั้นมีจิตวิญญาณของผู้ประกอบการ พวกเขาคือผู้ที่มีพลังที่ไม่อยู่นิ่งและสามารถทำสิ่งต่างๆ ให้เสร็จสิ้นได้ ผู้เปี่ยมศรัทธานั้นน้อมรับการพัฒนาตน และต้องการเปลี่ยนแปลงโลกให้ดียิ่งขึ้น พวกเขาสามารถมองเห็นความเป็นไปได้อย่างไร้ขีดจำกัดในโอกาสที่ Trévo หยิบยื่นให้

ผู้เปี่ยมศรัทธาใน Trévo นั้น ยอมรับการพัฒนาบุคลลิกภาพ และการพัฒนาความสามารถอย่างสม่ำเสมอ สิ่งนี้เริ่มจากภายในและจะแสดงให้เห็นได้ทางภายนอกผ่านการกระทำในทางบวก ผู้ประกอบการที่พร้อมทะยานไปข้างหน้าเหล่านี้เข้าใจดีว่า เมื่อในสมองของพวกเขามีแต่ความคิดและความจริงที่ถูกต้องเพื่อนำพวกเขาไปสู่จุดมุ่งหมาย พวกเขาก็พร้อมที่จะผลักดันความฝันและความเชื่อของพวกเขาให้เป็นความจริง

แท้จริงแล้ว การใช้ความจริงและหลักปฏิบัติเมื่อต้องดผชิญกับสถานการณ์ที่ยากลำบากทำให้เราสามารถพิสูจน์ความเชื่อของเราได้ และสร้างทัศนคติใหม่ในการมองความยากลำบากนั้นเป็นเพียงสิ่งที่เราต้องข้ามผ่านเพื่อเติมเต็มความฝันของเรา

ทัศนคติในการเปิดรับสิ่งใหม่และประสบการณ์ใหม่นั้น ช่วยให้เราเป็นอะไรได้มากกว่าที่เราและคนอื่นๆ คิดว่าเราเป็นจะสามารถเป็นได้ ผู้เปี่ยมศรัทธาสามารถสร้างความรู้สึกเป็นหลักแหล่ง และเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าที่ตนคิดโดยผ่านการทำงานเป็นทีม

ผู้ขาดศรัทธาพึงพอใจกับสถานภาพตามที่เป็นอยู่ บ่อยครั้งที่ความฝันของพวกเขาถูกลืมทิ้งไว้เนิ่นนาน และพวกเขาไม่สามารถนึกคิดถึงความเป็นไปได้ที่จะมีชีวิตที่สมบูรณ์พูนสุขยิ่งขึ้น ผู้ขาดศรัทธาไม่สามารถมองเห็นภาพรวม และไม่อาจปรับความคิดใชเชื่อได้ว่าตนสามารถมีชีวิตที่ดีขึ้นได้ หรือบางทีอาจเป็นเพราะยังไม่ถึงเวลาที่เหมาะสมสำหรับพวกเขา พวกเขายังไม่พร้อมจะเปิดรับสาสน์ที่ท่านต้องการแบ่งปัน

เราสนับสนุนให้ Life and Health Coach ของเราดูแลคนเหล่านี้ด้วยความเคารพและความรัก ท่านจะพบว่าพวกเขาสามารถกลายเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าในการเชื่อมโยงไปสู่บุคคลอื่นที่พร้อมรับฟังสิ่งที่ท่านต้องการแบ่งปัน ดังนั้นขอให้พวกเขาแนะนำชื่อของคนอื่นๆ ให้ท่านเสมอ บ่อยครั้งที่ท่านจะพบว่าด้วยความทุ่มเท และเห็นอกเห็นใจของท่าน ผู้ขาดศรัทธาเหล่านี้จะเป็นฝ่ายมาหาท่านเองเมื่อสภาพการณ์ของเขาเปลี่ยนไป

พิธีกรรมของTrévo

เมื่อพูดถึงพิธีกรรม ท่านสามารถระบุคำจำกัดความได้อย่างง่ายดาย ยกตัวอย่างเช่น กฏเกณฑ์บางอย่างที่สามารถทำให้เราได้รับผลตอบแทน เช่นการออกกำลังกาย หรือตื่นขึ้นมาเพื่อไปทำงานทุกวัน ในพิธีกรรมตัวอย่างทั้งสองนี้ สิ่งตอบแทนที่ท่านได้ตามลำดับก็คือร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ และค่าตอบแทน

พิธีกรรมคือการกระทำที่ท่านสามารถตัดสินใจกระทำเพื่อให้ได้บางอย่างกลับมาเป็นสิ่งตอบแทน

ที่ Trévo เราสนับสนุนพิธีกรรมที่จะนำพาท่านไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองและความสำเร็จ พิธีกรรมเหล่านั้นคือการกระทำกิจวัตรประจำวันอันเกี่ยวข้องกับการช่วยเติมเต็มพันธกิจของ Trévo ตัวอย่างคือ มีความมุ่งมั่นและสม่ำเสมอในการสร้างธุรกิจในแต่ละวัน ซึ่งเป็นสองพิธีกรรมหลักของการเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จและมีผลงานยอดเยี่ยม พิธีกรรมเพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จอื่นๆ ของ Trévo คือ:

 

 • พูดคุยกับผู้คนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และ/หรือ โอกาสจาก Trévo ทุกวัน
 • เข้าฟังการอบรมของ Trévo ทุกครั้ง
 • เรียนรู้สิ่งใหม่ผ่านทางระบบ และการฝึกอบรม
 • ทำพฤติกรรมเหล่านี้ให้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน

Life and Health Coach สามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับพิธีกรรมสู่ความสำเร็จของ “TrévoTM ในคู่มือเกี่ยวกับหลักการฉบับเต็ม.”

ผู้นำของ Trévo

ตลอดมาในประวัติศาสตร์ คนก้าวขึ้นมาผู้นำได้ด้วยการเป็นผู้ยึดมั่นในความเชื่อ ความฝัน และพันธกิจในชีวิตของตน ผู้นำเหล่านี้มาจากคนทั่วไปทุกเชื้อชาติ ทุกศาสนา และทุกบุคลิกลักษณะ

สิ่งที่มีอยู่ในผู้นำทุกคนไม่ต่างกันก็คือ ทุกคนล้วนมีความเชื่อมั่น ความทุ่มเท และความมุ่งมั่นในการต่อสู้เพื่อเหตุผลของตนเองไม่ว่าจะต้องแลกด้วยอะไรก็ตาม ประวัติศาสตร์คือบทพิสูจน์ว่าแม้คนเพียงคนเดียวที่น้อมรับ และรักษาคุณลักษณะของความเป็นผู้นำเหล่านี้ไว้ได้ เขาก็สามารถเปลี่ยนแปลงชาติ หรือแม้แต่โลกใบนี้ได้

ผู้ก่อตั้ง Trévo มาร์คและฮอลลี่ สตีเฟ่นส์ เป็นตัวอย่างของผู้นำผู้มีวิสัยทัศน์ พวกเขาเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าชีวิตคือการเดินทาง ซึ่งหากปราศจากศรัทธา ความหวัง ความรัก อิสรภาพ การลงมือทำ และความทุ่มเทที่นับวันมีแต่จะเพิ่มสูงขึ้นแล้วล่ะก็ ชีวิตก็ไม่อาจถูกนำพาไปในทิศทางที่ถูกต้องได้

ผู้นำที่ดีนั้นสร้างได้ ไม่ใช่เป็นมาแต่กำเนิด หากท่านมีความปรารถนาและความมุ่งมั่นตั้งใจ ท่านก็สามารถเป็นผู้นำที่มีความสามารถได้ ผู้นำที่ดีพัฒนาขึ้นมาจากกระบวนการของการเติบโตที่ไม่มีวันหยุดนิ่งซึ่งเกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม ความเติบโตส่วนบุคคล และประสบการณ์

ผู้นำที่ประสบความสำเร็จมีบุคคลิกลักษณะบางประการที่เหมือนกัน ตัวอย่างเช่น:

 

 • ไม่กลัวที่จะสวนกระแส
 • ไม่เคยยอมรับอะไรที่ไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุด
 • เข้าใจว่าไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้
 • เป็นผู้เย่อหยิ่งในศักดิ์ศรี
 • รักความท้าทาย
 • เป็นผู้มีความมั่นคง และสม่ำเสมอในการมุ่งสู่ความฝัน หรือเป้าหมาย
 • คิด “นอกกรอบ” เพื่อค้นหาคำตอบ
 • รู้จักเห็นอกเห็นใจผู้อื่น และรักการให้

ในฐานะผู้ก่อตั้ง Trévo ทัศนคติและคุณลักษณะเหล่านี้คือสิ่งที่มาร์คและฮอลลี่ยึดมั่น และเอาใจใส่เสมอมา พวกเขาเข้าใจว่าการน้อมรับและพัฒนาลักษณะนิสัยเหล่านี้จะก่อให้เกิดผลลัพธ์อันเป็นประโยชน์สูงสุด มันคือเป้าหมายและความปรารถนาของพวกเขาที่จะเห็นผู้ที่ตัดสินใจมาร่วมเป็นสมาชิกของครอบครัว Trévo แต่ละคนนำลักษณะนิสัยเหล่านี้ไปใช้ในชีวิตของพวกเขา

 

คำ และวลีศักดิ์สิทธิ์ของ Trévo

คำ และวลีศักดิ์สิทธิ์ของ Trévo คือรายการของคำ และวลีพร้อมคำจำกัดความ มันคือภาษาสำหรับวัฒนธรรมการดำเนินชีวิตของเราที่มีการวิวัฒนาการเรื่อยมาจากประสบการณ์ของผู้ก่อตั้ง Trévo อย่างมาร์คและฮอลลี่ ประสบการณ์ของLife and Health Coach และการได้สัมผัสกับผลิตภัณฑ์ โอกาสทางธุรกิจ ระบบ และเครื่องมือที่ใช้เทคโนโลยีทันสมัยของเรา

ต่อไปนี้คือรายการตัวย่อของ คำ และวลีศักดิ์สิทธิ์ของเรา Life and Health Coach สามารถอ่านรายการเต็มได้ในคู่มือของเราที่มีชื่อว่า “หลักการทั้ง 7 ของ Trévo เพื่อผลักดันความฝันของท่าน”

วงจรของผู้คน ผลิตภัณฑ์ ความเจริญก้าวหน้า นั้นเริ่มต้นจากการที่ตัวท่านกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมการดำเนินชีวิตและผลิตภัณฑ์ของ Trévo จากนั้นก็เริ่มเชื่อมโยงคนอื่นๆ เข้ามา การกระทำที่เรียกว่า “การเชื่อมต่อ” นี้ทำให้ทั้งตัวท่านเองและผู้อื่นที่ท่านติดต่อด้วยมีโอกาสที่มุ่งสู่ความเจริญก้าวหน้าในทุกด้านของชีวิต … ทั้งทางกาย ทางความคิด ทางจิตใจ และทางการเงิน

พลังของความอยู่ดีมีสุขนั้นคือการได้ประโยชน์ทางสุขภาพอันน่าตื่นตะลึงของส่วนผสมเภสัชโภชนา 174 ชนิดจากทั่วโลกที่รวมตัวอยู่ในสูตรสารอาหารเข้มข้นซึ่งมาจากพืชผัก 100% ของ Trévo

การบำรุง การซ่อมแซม และการฟื้นฟู คือผลประโยชน์ที่ได้รับจากผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มอาหารเสริมของ Trévo ที่ไม่เหมือนใคร ในขณะที่เซลล์ในร่างกายดูดซึม Trévo แต่ละออนซ์ สารพฤกษเคมีนับพันก็เริ่มทำหน้าที่ในการบำรุงกำลัง เสริมสร้างสมาธิ และซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกาย ช่วยให้สมองปลอดโปร่ง และฟื้นฟูการทำงานของระบบภูมิคุ้นกันของร่างกายในการชะลอวัยตามธรรมชาติ

“อิสรภาพที่แท้จริง คือการได้สิ่งที่เราอยากได้เมื่อเราอยากได้ และทำสิ่งที่อยากทำเมื่อเราอยากทำ” นี่คือคำพูดของมาร์ค สตีเฟ่นส์ ผู้ก่อตั้ง Trévo คำกล่าวนี้คือผลที่เป็นรูปธรรมของการผลักดันตนเองผ่านทางโอกาสและรูปแบบการดำเนินชีวิตที่ Trévo หยิบยื่นให้

“Trévo คือตัวแทนสุดยอดอาหารเสริมชนิดใหม่” หมายถึงพลัง 3 ประสิทธิภาพไม่เหมือนใครของ Trévo (การบำรุง การซ่อมแซม การฟื้นฟู) ซึ่งครอบคลุมสารอาหารไว้นานาชนิด เป็นสูตรปฏิวัติวงการที่ไม่เคยมีที่ไหนมาก่อนจนต้องจดสิทธิบัตรคุ้มครองไว้ทีเดียว