บางคนได้แต่ฝันว่าจะทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ ในขณะที่บางคนตื่นอยู่ตลอดเวลาเพื่อทำให้สิ่งที่ฝันนั้นเป็นจริง

คำกล่าวอันทรงพลังนี้คือหัวใจสำคัญของหลักปฏิบัติของ Trévo แท้จริงแล้ว Trévo ทุ่มเทสร้างวัฒนธรรมที่เสริมสร้าง และจูงใจผู้คนให้บรรลุเป้าหมาย และน้อมรับความสำเร็จอันยิ่งใหญ่อย่างที่พวกเขาถูกสร้างมาให้เป็นเช่นนั้น