ไดรฟ์ ในความหรูหรา

เหลือเชื่อ น่าตื่นตะลึง และสุดยอด คือคำที่ดีที่สุดที่จะใช้บรรยายโปรแกรมรถสุดหรู เราได้เลือกสรรหกบริษัทยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตรถยนตร์หรูระดับโลกเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของมาตรฐานอันเป็นเลิศของ Trévo

ลองหลับตาแล้วนึกภาพรถสุดหรูของ Trévo ที่ทั้งมีสไตล์จนคนเหลียวหลัง อีกทั้งสง่างาม และเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความสำเร็จ แถม Trévo ยังเป็นคนจ่ายค่างวดรายเดือนให้อีกต่างหาก!

รถสุดหรูจาก Trévo ของท่านยังสามารถช่วยเสริมสร้างบทสนทนาเพื่อดึงดูดผู้คนให้มามีส่วนร่วมในโอกาสจาก Trévo ได้อีกด้วย มองไปข้างหน้าแล้วพุ่งตรงไปที่เป้าหมายแห่งความสำเร็จกันเลย

เกณฑ์ของโปรแกรม รถคันหรู

  • 45,000 GVP (3 สายขึ้นไป) ได้รับโบนัสสําาหรับผ่อนชําาระค่ารถยนต์คันใหม่ 17,600 บาทต่อเเดือน
  • 55,000 GVP (3 สายขึ้นไป) ได้รับโบนัสสําาหรับผ่อนชําาระค่ารถยนต์คันใหม่ 24,000 บาทต่อเดือน
  • 65,000 GVP (4 สายขึ้นไป) ได้รับโบนัสสําาหรับผ่อนชําาระค่ารถยนต์คันใหม่ 32,000 บาทต่อเดือน
  • 50% of GVP ต้องมาจากสั่งซื้อผ่านระบบการสั่งสินค้า AutoShip รายเดือน
  • สูงสุด 20,000 สำหรับแต่ละสายของทีม
  • ต้องเข้าร่วมโปรแกรมการสั่งสินค้า AutoShip รายเดือนโดยส่วนตัวเป็นเบื้องต้น
  • ขั้นต่ำ 1,000,000 TVP หรืออยู่ในระดับบริษัทเมื่อมีการประเมินคุณสมบัติ

เกณฑ์ของโปรแกรม รถคันหรู

• มีคะแนนอย่างน้อย 45,000 คะแนน ติดกัน 2 เดือน

• วงเงินโบนัสสูงสุดไม่เกิน 800,000 บาทสําาหรับการซื้อรถคันใหม่

• สีตัวถังเป็นสีดําา หรือสีขาวเท่านั้น

– BMW, Jaguar, Mercedes, Lexus, Range Rover or Cadillac.

• ผ่อนชําาระ หรือเช่าซื้อรถใหม่ป้ายแดง

• ผู้มีคุณสมบัติต้องเป็นผู้วางเงินดาวน์ 25% ของจําานวนเงินโบนัส ท่ีใช้ บริษัทฯ ผ่อนจ่าย 75% เป็นรายเดือน โดยบริษัทฯ ทําาการจ่าย ให้กับผู้ขายรถยนต์โดยตรง เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาผ่อน บริษัทฯ จะจ่าย ส่วนที่เป็นเงินดาวน์ 25% ให้กับผู้ได้รับโบนัส**

ตัวอย่างที่ 1 ท่านได้รับโบนัสรถยนต์คันใหม่ และซื้อรถยนต์ใหม่ป้าย แดงในราคา 800,000 บาท ท่านจ่ายเงินดาวน์ 200,000 บาท (25% ของจําานวนโบนัส) ในวันทําาสัญญา บริษัทเทรโวชําาระส่วนที่ เหลือ 600,000 บาท (75% ของจําานวนโบนัส)* โดยการผ่อนชําาระ รายเดือน

ในกรณีที่ท่านนักธุรกิจที่ได้รับโบนัส ต้องการรถยนต์คันใหม่ที่ราคา สูงกว่า 800,000 บาท ท่านต้องชําาระเงินส่วนท่ีเกินเองในส่วนเงิน ดาวน์**

ตัวอย่างที่ 2 ท่านได้รับโบนัสรถยนต์คันใหม่ และซ้ือรถยนต์ใหม่ป้าย แดงในราคา 960,000 บาท ท่านจ่ายเงินดาวน์ 360,000 บาท (25% ของจําานวนโบนัสสูงสุด 800,000 บาท + จําานวนที่เกินมา อีก 160,000 บาท) ในวันทําาสัญญา บริษัทเทรโวชําาระส่วนท่ีเหลือ 600,000 บาท (75% ของจําานวนโบนัส)* โดยการผ่อนชําาระราย เดือน

* คําานวณคะแนน ณ วันสุดท้ายของเดือน

• หากมีเดือนใดที่ท่านทําาคะแนนไม่ถึง 45,000 คะแนน บริษัทฯ จะหัก เงินโบนัสออกจากค่าคอมมิชชั่นรายเดือนนั้นของท่าน

• ในกรณีที่ท่านทําาคะแนนไม่ถึง 45,000 คะแนนต่อเนื่องกันเป็นเวลา 3 เดือน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการจําาหน่ายรถยนต์ของท่าน

• อนุญาตให้ใช้ป้ายเทรโวเท่านั้น

• ท่านต้องทําาประกันภัยรถยนต์ช้ัน 1 และแสดงเอกสารการชําาระเบ้ีย
ประกันภัยรายปีแก่บริษัทฯ

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโปรโมช่ัน นี้ในอนาคต

• โบนัสสิ้นสุดเมื่อการผ่อนชําาระเงินส่วนที่เป็น 75% และเมื่อบริษัทฯ จ่ายส่วนของเงินดาวน์ 25% คืนให้แก่ท่าน

*ตัวอย่างการคําานวณ ไม่รวมภาษี หรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ

*ยกเว้นประเทศอเมริกา

**ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นการกู้ยืมเงินได

• สำนักงาน Trévoขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของโปรแกรมรถสุดหรูโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

คลิกที่นี่ เพื่อดู กฎระเบียบ

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2015 , 1% ของผู้จัดจำหน่าย Trévo ใช้งาน มีสิทธิ์ได้รับ โบนัสนี้